Werkprogramma 2019

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is in 2018 als onafhankelijk toezichthouder opgericht. In het werkprogramma voor 2019 – het eerste van deze inspectie – kondigt zij drie nieuwe onderzoeken aan.

Nieuwe onderzoeken in 2019

  • Een onderzoek naar de sociale veiligheid in opleidingen van leidinggevenden. De inspectie onderzoekt in hoeverre sociale veiligheid onderdeel is van het curriculum (de leerstof) en of de opleiding zelf een sociaal veilige leeromgeving is voor de deelnemers;
  • De IVD ontwikkelt een meerjarige aanpak voor het toezicht bij missies. In 2019 concentreert de IVD zich op de (uitbreiding van de) missie in Afghanistan;
  • In 2015 is een duiker van Defensie bij een oefening om het leven gekomen. De IVD onderzoekt of de aanbevelingen uit het interne onderzoek zijn uitgevoerd en of de veiligheid structureel is verbeterd, zowel technisch (uitrusting) als in de bedrijfsvoering (veiligheidsmanagement).

Lopende onderzoeken

De IVD is in 2018 begonnen met de onderstaande onderzoeken, deze lopen door in 2019:

  • De besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietbaan Het Markiezaat;
  • Het transport van gevaarlijke stoffen vanaf het aanbieden tot en met het transport;
  • Onveilige situaties, incidenten en lichtere en bijna-voorvallen; in hoeverre Defensie leert ervan;
  • Het overlijden van een korporaal van de Landmacht in oktober 2018. Hij werd onwel tijdens een zwemtraining en overleed diezelfde week;
  • Een botsing tussen een Nederlands militair voertuig en een Duits civiel voertuig op het Duitse oefenterrein Bergen-Hohne in november 2018. Hierbij zijn gewonden gevallen;
  • Een voorval met blijvend letsel bij een korporaal van de Luchtmobiele Brigade tijdens een militaire oefening in 2017 op Bonaire.