IVD onderzoekt schietterrein Het Markiezaat, transport gevaarlijke stoffen en voorvallen

De inspecteur-generaal Veiligheid, Wim Bargerbos, kondigde op 15 oktober 2018 tijdens de startbijeenkomst van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) onderzoeken aan naar defensieprocedures op Schietterrein Het Markiezaat, het transport van gevaarlijke stoffen en de afhandeling van voorvallen. De onderzoeksplannen en de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website van de inspectie www.ivd.nl.

Schietterrein Het Markiezaat

De IVD gaat onderzoeken hoe de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietterrein Het Markiezaat is verlopen. De IVD reconstrueert de gang van zaken door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Op basis van deze reconstructie doet de inspectie aanbevelingen waarmee Defensie haar interne procedures, en daarmee de veiligheid van haar personeel, kan verbeteren.

Transport gevaarlijke stoffen

In een rapport over het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft de Koninklijke Luchtmacht in 2017 aanbevelingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De Tweede Kamer heeft de minister van Defensie gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen. De IVD gaat dit onderzoek uitvoeren.

Voorvallen

Vanaf 1 september jl. is de IVD verantwoordelijk voor onderzoek als zich zwaardere voorvallen - van de zogenaamde categorie 4 - voordoen. De IVD start ook een thematisch onderzoek naar de afhandeling van kleine voorvallen, incidenten en bijna-ongelukken. De wijze waarop Defensie hiermee omgaat, is belangrijk voor het lerend vermogen van de organisatie.

Rol en doelstelling IVD

De IVD is op 31 mei 2018 opgericht. Zij maakt deel uit van het ministerie van Defensie, maar werkt onafhankelijk, net als Rijksinspecties. Zij is ingesteld naar aanleiding van ongevallen in Ossendrecht en Kidal (Mali) in 2016 waarbij militairen om het leven zijn gekomen en de kritische rapporten daarover van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017.

De inspectie kan onderzoek doen naar aspecten van het veiligheidssysteem, naar specifieke thema’s zoals het transport of de opslag van munitie en naar voorvallen. Met haar onafhankelijke toezicht versterkt de inspectie de veiligheidscultuur en het lerend vermogen van Defensie. Het werken zo veilig mogelijk maken is een gezamenlijke opgave van iedereen in de defensieorganisatie.