Werkprogramma en jaarverslag

Werkprogramma

De IVD stelt jaarlijks een werkprogramma vast met onderzoeken en projecten. Het betreft thematische, systeemgerichte en voorvallenonderzoeken. Het aantal voorvallenonderzoeken is uiteraard niet te voorspellen, aangezien dit afhankelijk is van de actualiteit. De inspecteur-generaal Veiligheid stelt het werkprogramma vast. De minister keurt het werkprogramma goed en biedt het aan het parlement aan.

Jaarverslag

De inspecteur-generaal Veiligheid (IGV) biedt de minister jaarlijks een verslag aan over het toezicht en de resultaten. De minister stuurt dit jaarverslag, zo nodig voorzien van haar beleidsreactie, naar het parlement.