Werkprogramma IVD

De IVD stelt jaarlijks een werkprogramma vast met concrete doelstellingen en activiteiten van de inspectie. Daarin staan ook de onderwerpen voor het thematisch- en systeemgericht onderzoek. De minister keurt het werkprogramma goed en biedt het aan het parlement aan.