Werkprogramma IVD

De IVD stelt jaarlijks een werkprogramma vast met concrete doelstellingen en activiteiten van de inspectie. Daarin staan ook de onderwerpen voor de themaonderzoeken en het systeemgericht toezicht.

De minister keurt het werkprogramma vervolgens goed en biedt het aan het parlement aan. De directie Veiligheid van de Bestuursstaf en andere onderdelen zullen bij de opstelling van het werkplan worden geraadpleegd. De inspectie stelt in 2018 het werkprogramma 2019 op.