Protocol

Het protocol van de IVD is een beschrijving van de werkwijze van de inspectie bij het uitvoeren van onderzoek en in de kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen die zij daarbij in acht neemt. Het protocol laat ook zien op welke manier de IVD tot haar oordelen komt.

Deze werkwijze die in het protocol is vastgelegd, geldt voor het gehele toezichtsterrein van de IVD. Zo weten defensieonderdelen waar zij aan toe zijn als de inspectie voor een onderzoek langs komt, wat er van hen wordt verwacht en wat hun rol is in het onderzoek.

De inspectie werkt standaard volgens dit protocol, maar in de praktijk kunnen zich situaties voordoen, bijvoorbeeld bij een urgent onderzoek, dat er van moet worden afgeweken. In dat geval worden afwijkingen van de standaardwerkwijze verantwoord.