Onafhankelijke werkwijze

De inspectie valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Defensie, maar is onafhankelijk.

De IVD is onafhankelijk:

  • in de keuze om een bepaald onderzoek te verrichten of te voltooien;
  • in haar werkwijze;
  • in de bevindingen en oordelen die uit een onderzoek voortvloeien.

Dit is vastgelegd in de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ van de minister-president, die de minister van Defensie van toepassing heeft verklaard op de IVD.

Hiermee wordt gewaarborgd dat keuzes en oordelen van de inspectie niet worden beïnvloed door de minister of onderdelen van het ministerie.

Verzamelen, beoordelen en rapporteren

De inspectie kan met deze aanwijzing op basis van deskundigheid - en onafhankelijk van politiek en bestuur - informatie verzamelen en beoordelen, hierover rapporteren en aanbevelingen doen. Defensie vindt het belangrijk dat er een - zo nodig dwingende - blik is die los staat van de uitvoering.

De inspectie valt in de organisatie direct onder de secretaris-generaal. De inspecteur-generaal veiligheid informeert zo nodig de betrokken bewindspersoon rechtstreeks over zijn bevindingen, oordelen, adviezen en andere relevante zaken.