Jaarverslag

De Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) biedt de minister jaarlijks een verslag aan over het toezicht en de resultaten. De minister stuurt dit jaarverslag, zo nodig voorzien van haar beleidsreactie, naar het parlement.