Evaluatie IVD

In 2020 wordt de inspectie geëvalueerd. Er wordt gekeken of de verwachtingen worden waargemaakt, of de inrichting en aansturing toereikend zijn en of de capaciteit in verhouding staat tot de gewenste output.

De evaluatie wordt uitgevoerd door een externe partij en de medezeggenschap wordt daar tijdig en systematisch bij betrokken.