Defensie - Toezicht bij planning en voorbereiding missie

Toezicht bij planning en voorbereiding missie (onderzoeksopzet)

Het toezicht van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Om die reden onderzoekt IVD de opzet, het bestaan en de werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie in de plannings- en voorbereidingsfase een inzet; specifiek de inzet van het fregat Zr.Ms. De Ruyter in de Straat van Hormuz van januari tot juni 2020.

Het fregat nam daar deel aan de Europese maritieme missie in de Golfregio (EMASOH). De inzet van De Ruyter is gekozen, omdat deze het meest actuele beeld geeft van de wijze waarop Defensie het veiligheidsmanagement toepast tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van missies. De IVD doet ook onderzoek naar de uitvoeringsfase van een inzet. In samenhang met elkaar leveren deze onderzoeken een breder beeld op.

Doelstelling

De IVD wil met haar onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop Defensie de veiligheid en gezondheidszorg beheerst in de plannings- en voorbereidingsfase van een inzet. Zij doet dit door de toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie bij de planning en voorbereiding op de missie in de Straat van Hormuz te analyseren. Indien daar aanleiding toe is, doet de IVD aanbevelingen ter verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende centrale onderzoeksvraag is aan de orde in het onderzoek:
in hoeverre heeft Defensie veiligheidsmanagement tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van een missie ingericht, in hoeverre voert zij dit uit en is dit effectief?

Aanpak

De inspectie verzamelt informatie door documenten te bestuderen, interviews af te nemen en werkbezoeken aan de defensieonderdelen. Elk onderzoek leidt tot een rapport met conclusies en, waar mogelijk, aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het uiteindelijke onderzoeksrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl.