Luchtmacht - Transport gevaarlijke stoffen

In een rapport over het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht heeft de Koninklijke Luchtmacht in 2017 aanbevelingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De Tweede Kamer heeft de minister van Defensie gevraagd onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen.

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) gaat dit onderzoek uitvoeren en kijkt hierbij naar de hele keten vanaf het aanbieden van goederen tot en met het transport door de lucht. Het onderzoek is gestart in oktober 2018.

Ketenonderzoek

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn defensieonderdelen zich er vaak niet van bewust dat zij stoffen aanbieden die gevaarlijk zijn bij het transport door de lucht. Veel aanbevelingen richten zich dan ook op het kennisniveau en de bewustwording van de medewerkers. Dit om te voorkomen dat er ongeïdentificeerde gevaarlijke stoffen worden aangeboden, waardoor deze niet opgemerkt worden tijdens de controle en zo in het vliegtuig terecht komen.