De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) gaat onderzoeken hoe de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietterrein Het Markiezaat is verlopen. De IVD reconstrueert de gang van zaken door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Op basis van deze reconstructie doet de inspectie aanbevelingen waarmee Defensie haar interne procedures, en daarmee de veiligheid van haar personeel, kan verbeteren. Het onderzoek is gestart op 15 oktober 2018. De rapportage en aanbevelingen worden aangeboden aan de minister, die ze aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het rapport met aanbevelingen wordt gepubliceerd op www.ivd.nl.

Achtergrond

Op 6 oktober 2018 kwam in het nieuws dat de schietinrichting Het Markiezaat nog werd gebruikt door commando’s, ondanks het advies deze baan niet meer te gebruiken. Medewerkers geven aan zich zorgen te maken of ze zijn blootgesteld aan giftige gassen tijdens schietoefeningen op Het Markiezaat. Volgens Defensie is er sprake van een interne communicatiefout.

Op 9 oktober gaf de staatssecretaris in het vragenuur aan dat de IVD onderzoek gaat doen naar de besluitvorming en communicatie over schietinrichting Het Markiezaat.