Onderzoeksopzet Sociale veiligheid in vervolgopleidingen onderofficieren

Aanleiding

Zoals in het werkprogramma 2019 aangekondigd, gaat de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) onderzoek doen naar sociale veiligheid in vervolgopleidingen van onderofficieren.
Leidinggevenden kunnen de sociale veiligheid binnen Defensie bevorderen, althans als zij daarvoor voldoende zijn toegerust. De IVD richt haar onderzoek op het zogenoemde middenkader, dat bij Defensie bestaat uit onderofficieren met een aantal jaren ervaring en startende officieren. De inspectie richt zich specifiek op de vervolgopleidingen van onderofficieren. Er zijn recent namelijk al onderzoeken uitgevoerd naar aspecten van sociale veiligheid op de initiële officiersopleidingen van de Nederlandse Defensie Academie.
Onderofficieren geven leiding aan medewerkers op de werkvloer en hebben dagelijks contact met hen. Zij hebben een voorbeeldrol en de taak een sociaal veilige leer-, werk- en leefomgeving te creëren en onveilige situaties en ongewenst gedrag te signaleren en zorgvuldig en rechtvaardig af te handelen.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre de vervolgopleidingen van onderofficieren hen toerusten voor toekomstige taken op het gebied van sociale veiligheid en of deze vervolgopleidingen hun een sociaal veilige leeromgeving bieden.

Aanpak

De inspectie zal onder meer documenten van de opleidingsinstituten bestuderen, een enquête houden onder (oud-)leerlingen en gesprekken voeren met het leidinggevende kader en (oud-)leerlingen. Zij zal de bevindingen analyseren en beoordelen op basis van een referentiekader dat berust op het beleid van Defensie op het gebied van sociale veiligheid en de leerdoelen van de opleidingsinstituten. Tot slot stelt zij het eindrapport op met bevindingen en conclusies.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. De IVD plaatst het rapport dan op deze website.