In de tweede helft van 2019 start de IVD een onderzoek naar de sociale veiligheid in opleidingen van leidinggevenden. Zij spelen een cruciale rol in het creëren van een sociaal veilige werkomgeving en het zorgvuldig behandelen van signalen en meldingen van ongewenste gedragingen.

De inspectie gaat onderzoeken:

  • in hoeverre sociale veiligheid onderdeel is van het curriculum (leer- en onderwijsplan);
  • of de opleiding zelf een sociaal veilige leeromgeving is voor de deelnemers.

De inspectie betrekt bij het onderzoek ook de nadere uitwerking door Defensie van de aanbevelingen van de commissie-Giebels en eerdere commissies. De te onderzoeken opleidingen worden bepaald na een nadere oriëntatie van de inspectie in de eerste helft van 2019.