Marine - NH90 helikopterongeval

Onderzoeksopzet 'Ongeval NH90-helikopter Caribische Zee’
Zondag 19 juli 2020 is een NH90 maritieme helikopter van het Defensie Helikoptercommando in zee verongelukt. Dit gebeurde tijdens een oefenvlucht vanaf het Ocean Going Patrol Vessel (OPV) Zr. Ms. Groningen in de omgeving van Aruba. Bij het ongeval zijn de piloot en de Tactical Coordinator (TACCO) om het leven gekomen. De twee bemanningsleden die achterin de helikopter zaten, hebben het overleefd.

Doelstelling

De doelstelling van de IVD is het bevorderen van een veiligere defensieorganisatie. Met dit onderzoek naar het ongeval met de NH90 maritieme helikopter wil de IVD inzicht geven in de potentiële risico’s en hoe die kunnen worden beheerst door:

  • de oorzaak van de crash te achterhalen en de omstandigheden die hiertoe hebben geleid,
  • onderzoek te doen naar de gevolgen van de crash voor inzittenden en het ontsnappen uit de helikopter (overlevingsaspecten),
  • onderzoek te doen naar het verloop van de redding van de inzittenden (Search and Rescue, SAR).

Onderzoek van de inspectie richt zich nooit op verwijtbaarheid of schuld.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestaat uit het verzamelen en analyseren van informatie afkomstig van diverse bronnen, zoals interviews, vluchtgegevens en documentatie. Ook wordt onderzoek aan het wrak verricht. De IVD legt de bevindingen, de conclusies en aanbevelingen vast in een openbaar rapport. Met het oog op alle processtappen houdt de IVD rekening met een doorlooptijd van een jaar, maar de zorgvuldige uitvoering van het onderzoek staat voorop.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het eindrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens in overeenstemming de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.