Toezicht bij missies

De inspectie wil een meerjarige aanpak voor het toezicht bij missies ontwikkelen. Onderdelen daarvan kunnen zijn:

  • Onderzoek naar de voorbereiding van missies, bijvoorbeeld naar de uit te voeren risicoanalyses;
  • Onderzoek naar veiligheidsmanagement gedurende de missie, bijvoorbeeld naar het toepassen van operationeel risicomanagement en de instandhouding van materieel en voorzieningen (controle en revisie, opslag, onderhoud en gebruik);
  • Onderzoek naar de beëindiging van missies, bijvoorbeeld naar de retourstroom van munitie en materieel.

De inspectie concentreert zich in 2019 op de uitbreiding van de missie in Afghanistan.