Duiken is een van de hoog-risicoactiviteiten van Defensie. In 2015 is een duiker van Defensie tijdens een oefening om het leven gekomen. Defensie heeft een intern onderzoek naar dit duikongeval gedaan, dat in 2018 is voltooid. De maatregelen die daaruit volgden, zullen grotendeels in 2019 zijn uitgevoerd.

Het behoort tot de taken van de IVD om na te gaan hoe Defensie omgaat met aanbevelingen uit eerdere onderzoeken. De inspectie onderzoekt daarom in de tweede helft van 2019:

  • of de aanbevelingen uit het interne onderzoek zijn uitgevoerd;
  • of de veiligheid structureel is verbeterd, zowel technisch (uitrusting) als in de bedrijfsvoering (veiligheidsmanagement).