Landmacht - Bootincident Korps Commandotroepen

Onderzoeksopzet bootincident Korps Commandotroepen

26-03-2021 In de avond van donderdag 10 november 2020 heeft zich in de omgeving van Raamsdonkveer een voorval voorgedaan met een rubberen verkenningsboot (Zodiac). De hogedrukbodem van de Zodiac ontplofte kort nadat twee militairen van het Korps Commandotroepen de boot met perslucht hadden bijgevuld. Bij het ongeval zijn de twee militairen ernstig gewond geraakt. Beiden zijn afgevoerd naar ziekenhuizen voor behandeling en verder onderzoek. Eén van hen heeft blijvend letsel aan zijn enkel.

Probleemstelling

De IVD heeft het bevorderen van een veiligere defensieorganisatie als doel. Met dit onderzoek wil de inspectie nagaan welke lessen zijn te trekken uit het voorval. Daartoe neemt de IVD het technisch functioneren van de verkenningsboot en de voorbereiding van de oefening onder de loep. De voorbereiding omvat de opleiding en training, lesmateriaal, trainers en de ervaring van de betrokken militairen met het gebruik van de Zodiac. De centrale onderzoeksvragen zijn:

  • Wat is er die bewuste nacht gebeurd en hoe is dit te verklaren?
  • Zijn de veiligheidsrisico’s van het gebruik van de ZODIAC bekend en beheerst?

Onderzoeksaanpak

Na een documentstudie en het technische onderzoek houdt de IVD interviews met de betrokken militairen, getuigen, instructeurs en leidinggevenden en met de fabrikant van de Zodiac. Ten behoeve van het onderzoek stelt de IVD een toetsingskader op. De relevante regelgeving voor het plannen en uitvoeren van (vaar)opleidingen, het onderhoud en het gebruik van de Zodiac en soortgelijke vaartuigen in gebruik bij Defensie vormen dit toetsingskader. De IVD toetst haar de bevindingen aan het toetsingskader. Onduidelijkheden kunnen aanleiding zijn voor extra interviews of het opvragen van aanvullende informatie.

Relatie met overige onderzoeken en instanties

Ook de Inspectie SZW onderzoekt dit voorval. Zij kijkt vooral naar de naleving van de Arbowet en kan de werkgever in verband daarmee sancties opleggen.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het eindrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens in overeenstemming met de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.